REGULAMIN

 

 R E G U L A M I N
Karty Klienta

Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania i użytkowania Karty Klienta (zwana dalej Kartą).

1.  Właścicielem Karty jest firma KOMATRANS Teresa Kozikowska i Robert Pisiak Spółka Cywilna 18-500 Kolno ul. Fabryczna 2. NIP 291 017 90 08 zwany dalej Organizatorem.

2. Karta jest przeznaczona dla klientów (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne) korzystających z Usług świadczonych przez Organizatora.

3. Regulamin przyznawania i użytkowania Karty jest podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej firmy www.komatrans.eu

4. Organizator oświadcza, że świadczy usługi motoryzacyjne: mechanika samochodowa, diagnostyka samochodowa,  serwis kół i opon  zwane dalej Usługami .

5. Warunkiem otrzymania Karty jest skorzystanie i opłacenie Usług świadczonych przez Organizatora o wartości minimum 100 zł brutto w terminie od 01.09.2015 roku.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania Karty klientowi (osobie fizycznej, osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osobie prawnej) według własnego uznania bez podania uzasadnienia i spełnienia warunku z pkt. 5 niniejszego Regulaminu.

7. Karta jest kartą bezimienną i tym samym na okaziciela.

8. Karta opatrzona jest numerem na potrzeby ewidencyjne.

9. Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankomatową ani też nie zastępuje żadnej formy płatności.

10. Karta upoważnia do stałego rabatu w wysokości 10% na Usługi świadczone przez Organizatora za wyjątkiem Okresowych badań technicznych pojazdów (przeglądów rejestracyjnych).

11. Rabat naliczany jest od wartości netto Usług świadczonych przez Organizatora.

12. Rabat nie obejmuje części i materiałów wykorzystywanych przy Usługach świadczonych przez Organizatora.

13. Rabat zostanie naliczony w momencie okazania Karty przed wystawieniem paragonu/faktury VAT za Usługę.

14. Rabat nie łączy się z innymi promocjami i rabatami organizowanymi przez Organizatora. Rabaty z dwóch lub więcej Kart nie sumują się.

15. Niniejszy Regulamin Karta Klienta będzie uznany za zaakceptowany z chwilą każdorazowego użycia Karty.

16. Organizator ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz towarzyszących Karcie przywilejów, w tym wysokości rabatu, w każdym czasie bez podania przyczyn. Organizator zastrzega sobie również prawo do zmiany zasad przyznawania Karty.

17. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia towarzyszących Karcie przywilejów w tym rabat w każdym momencie bez podania przyczyny. W przypadku zawieszenia lub zakończenia towarzyszących Karcie przywilejów w tym rabat, Organizator zobowiązany jest do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu towarzyszących Karcie przywilejów w tym rabat, w siedzibie firmy KOMATRANS i na stronie internetowej www.komatrans.eu

18. Regulamin Karty obowiązuje od 01.09.2015roku.

 

 

O firmie

Szanowni Państwo

Z przyjemnością informujemy, iż firma KOMATRANS s.c. działająca na rynku już od 11 lat w dziedzinie transportu rozszerzyła swój zakres działalności. Do Państwa dyspozycji oddaliśmy budynek innowacyjnej Stacji Obsługi Pojazdów mieszczący się przy ul. Fabrycznej 2 w Kolnie, oferujący następujący zakres usług:

- badania techniczne pojazdów w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów wyposażonej w urządzenia najnowszej generacji spełniające wszystkie normy na europejskim poziomie.

Badania techniczne wykonujemy dla samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, autobusów i mikrobusów, motocykli i motorowerów, pojazdów sprowadzonych z zagranicy, pojazdów zasilanych gazem, pojazdów przystosowanych do przewozu materiałów niebezpiecznych, ciągników rolniczych, przyczep i naczep przeznaczonych do łączenia z pojazdami silnikowymi a także pojazdów specjalnych. Oferujemy wykonanie badań technicznych okresowych i powypadkowych a także badań dla pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę.

- naprawy pojazdów w Auto Serwisie, w szczególności wykonujemy naprawy bieżące wszystkich układów pojazdów, wymianę filtrów i płynów eksploatacyjnych, diagnostykę komputerową układów elektronicznych, analizę spalin, wymianę opon, a także ustawienie geometrii kół.

Zaletą właściwego ustawienia geometrii kół jest:

- gwarancja bezpieczeństwa,

- pewne prowadzenie pojazdu (bez ściągania pojazdu na boki),

- prawidłowe zużycie opon,

- mniejsze zużycie paliwa.

- sprzedaż części do pojazdów w Sklepie motoryzacyjnym, oferujemy części zamienne do samochodów ciężarowych i osobowych, opony, felgi, oleje i płyny, akumulatory, żarówki oraz akcesoria samochodowe

- profesjonalne doradztwo poparte doświadczeniami partnerskich firm działających na rynku motoryzacyjnym od wielu lat.

Naszym partnerem w zakresie badań technicznych jest firma RS Auto, natomiast w zakresie naprawy pojazdów jest Grupa DBK - autoryzowany dealer i autoryzowany serwis pojazdów DAF.

Nasza Stacja Obsługi Pojazdów czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00 oraz w soboty w godzinach 8.00-15.00.

Z poważaniem
Teresa Kozikowska
Robert Pisiak